České sklo - www.ceske-sklo.com
Historické i současné

O nás

Naše soukromá sklárna v srdci Jeseníků ve Vrbně pod Pradědem navázala na tradiční sklářskou výrobu v tomto městě.

Zabýváme se výrobou kvalitních a originálních skleněných výrobků ze zeleného tzv. "lesního" skla  a prodejem skleněného užitkového sortimentu. Naším cílem je zviditelnění a propagace jesenického kraje a snaha o zachování kulturního dědictví výrobou tradičních dárkových a užitkových předmětů ze skla .

Ve Vrbně pod Pradědem má výroba skla mnohaletou tradici.

Sklářské hutě vznikaly převážně v okolí hlubokých bukových lesů, protože bukové dřevo bylo v pecích při tavení skloviny dlouho jediným topivem.  Bukové dřevo nesloužilo jen jako topivo , ale také se z něho vyráběly formy, do kterých se sklo foukalo. V 18.stol. se v Českých zemích rozvíjela výroba broušeného neboli křišťálového skla. České sklo se v 18.stol. stalo sklem světovým a to svou naprostou bezbarvostí a leskem, jímž úspěšně soutěžilo se sklem benátským. 


V rámci internetového obchodu Vám nabízíme kvalitní české sklo jako jsou sklenice, číše, svícny a další za skvělé ceny s okamžitou dostupností!


Neplaťte více než je potřeba a dopřejte si i Vy české kvalitní sklo s okamžitou dodávkou, ještě dnes!Moderní sklářské techniky

K prvnímu vzniku skla došlo přirozeně v podobě obsidiánu, vznikajícímu při vulkanické erupci . Vznik skla byl člověkem objeven náhodou asi kolem roku 5000 př. nl,  když teplo od ohně ztavilo dohromady základní složky skla. Výroba skla začala asi kolem roku 3500 př. nl., kdy bylo použito sklo jednak pro zasklení hliněných hrnců a pak pro výrobu předmětů, jako jsou vázy . Různé objekty ze skla byly vyráběny v průběhu staletí pomocí různých výrobních metod až do počátku 20. století, kdy byly vyvinuty moderní, masové výrobní techniky .

Přísady pro výrobu skla

Existuje několik hlavních přísad používaných v sklářství a navíc mnoho přísad pro určité vlastnosti:

1 . Písek neboli oxid křemičitý

je hlavní složkou sklářství, který má bod tání vyšší než 2000 ° C

2 . Uhličitan sodný

snižuje bod tání oxidu křemičitého až o 1000 ° C a přidává se proto, aby se proces zefektivnil . Uhličitan sodný způsobí, že hotové sklo je ve vodě rozpustné .

3 . Oxid vápenatý

Se získává z vápence a eliminuje účinky uhličitanu sodného – dělá sklo nerozpustné ve vodě .

Pro zlepšení vlastností skla mohou být použity také oxid hořečnatý a oxid hlinitý.

 

Tyto složky spolu s jinými složkami se pečlivě zváží a smíchají dohromady, aby vytvořily " šarže ". Šarže se umístí do pece se střepy ( recyklované sklo ), kde se roztaví a může být použita pro výrobu skleněných výrobků .

 

4 . Další přísady

a množství různých složek mohou být přidávány do skla a tím mohou změnit vlastnosti konečného skleněného produktu, například :

Olovo - olovnaté neboli křišťálové skleničky . Sklo má lepší odrazové vlastnosti , a proto se zdá, že sklo má " jiskru ". Tento druh skla vyhovuje také při vytváření dekorativních vzorů na sklo.

Bor - změní tepelné a elektrické vlastnosti skla a je používán při výrobě Pyrexového skla , které odolá extrémním horku a chladu .

Oxid Lanthanitý - má vynikající lehké odrazové vlastnosti a je používán při výrobě vysoce kvalitních čoček v brýlích .

Oxid Thornatý byl dříve do skla používán , ale kvůli jeho radioaktivitě se již nepoužívá .

Železo – při použití do skla absorbuje infračervené energie , například teplo .

 

5. Barevné přísady – může být použita řada aditiv, aby se vyrobilo sklo v různých barvách. I když se zdá, že je sklo jasné, ve skutečnosti je zelené . Je velmi obtížné, aby se vyrobilo zcela čiré sklo. Kovy a oxidy mohou být použity k výrobě barevného skla :

Oxid železitý  modro-zelený - používá se pro výrobu skla na pivní láhve

Oxid železitý & Richer Chrom zelená - používá se pro výrobu skla na vinné láhve

Síra , uhlík a soli železa – vzniklá barva skla je oranžová a žlutá, může být téměř černá

Mangan odstraňuje zelenou barvu skla, může jít až do fialové barvy skla

Podobné barvy sklu dávají kovy : Selen červenou nebo měď a zlato růžovou

Kobaltová modř : jsou potřebné velmi malé částečky

Oxidy cínu, antimonu a arsenu  vytváří Bílé neprůhledné sklo. Používá se při napodobování porcelánu

Oxid měďnatý Turquoise

Nikl: modré, fialové nebo černé sklo

Chrom: tmavě zelené sklo

Titan: žluté nebo hnědé sklo

Uran: fluorescenční žluté nebo zelené sklo. Uran ve skle není radioaktivní, ale je nutno jej zbrousit .

Stříbro: oranžové nebo červené sklo

 

Barvu ovlivňuje také způsob, jakým se sklo ochladí.

 

Plavené sklo

V roce 1950 vyvinul Alastair Pilkington nový způsob výroby velkých , kvalitních listů plochého skla do oken a skleněných tabulí . Do té doby bylo vyráběno ploché sklo pouze s omezeným úspěchem  a bylo drahé . Nová metoda výroby skla mohla být provedena levně ve velkém a na dobré úrovni. Sklovina je rozlita na roztaveném kovu a plave podél kovu až do ochlazení, odtud jeho jméno , plavené sklo . Toho je dosaženo v nepřetržitém procesu za použití strojního zařízení , které může být až 500 metrů dlouhé . Stroje se nikdy nevypínají po celou dobu jejich životnosti asi 10 až 15 roků a produkují až 6000 skleněných tabulí týdně - to je asi 6000 km za rok .

Tento proces se provádí v 6 stupních :

1 . Teplota & Tavení

Dávka ( šarže) a střepy ( recyklované sklo ) se zahřívají v peci na cca 1500 ° C. Nečistoty a bubliny se odstraní a roztavené sklo se ochladí na teplotu 1100 stupňů C. Tento proces je klíčem k produkci vysoce kvalitního skla a může trvat až 50 hodin . Je to i tam, kde je sklo ve směsi s různými látkami pro výrobu různých hotových skleněných výrobků .

2 .Plavení

Roztavené sklo z pece proudí na roztavený cín a tvoří pásky o tloušťce 6,8 mm . Dále teče přes formy a  ochladí se na 600 ° C. Silnější skla až 25 mm se vyrábí tím, že se mu umožní usadit se na původních 6,8 mm .

3 . Povrstvení

Na sklo může být  v této fázi procesu aplikováno mnoho povlaků , aby bylo vhodné pro celou řadu produktů. Ty jsou obvykle aplikovány pomocí chemických par , a může být přidáno více než jeden povlak. Tyto povlaky mohou změnit optické a absorpční vlastnosti skla .

4 . Žíhání

Proces chlazení je pečlivě kontrolován. Ve skle probíhá vnitřní pnutí , když se ochlazuje a musí se zabránit jeho rozbití .

5 . Inspekce

Sklo se automaticky kontroluje lasery v průběhu celého procesu v každé fázi . Opatření k odstranění vady tak mohou být přijata během zpracování.

6 . Řezání

Závěrečná fáze sklářství je řezání . Diamantové frézy se používají k řezání skla na požadovanou velikost. Požadavky zákazníků jsou vkládány do počítačového systému , který zabrání plýtvání sklem.

 

Výroba skleněných lahví a obalů

Sklenice a láhve jsou vyrobeny z jednoho ze dvou obdobných procesů, známých jako Blow & Blow nebo Press & Blow .

PRESS & BLOW METODA

Všechny obaly jsou vyráběny v procesu 2-kroků . Za prvé " baňka " nebo preforma se vloží do formy a fouká se tak, že je tlačena proti povrchu formy pro vytvoření konečného tvaru skla. Nakonec se sklo ochladí tak, že drží svůj tvar. Teplo a stlačený vzduch nebo vakuum způsobují, že preforma tlakem proti stranám nové formy vytvoří tvar hotové láhve.Láhev se opět ohřeje před tím, než se sklo ochladí v chladicí peci . Toto závěrečná zahřívání odstraňuje pnutí skla, způsobené procesem foukání a zabraňuje rozbití skleněné láhve .

BLOW & BLOW METODA

Tentokrát preforma je zpracovávána ve 2 krocích. Roztavené sklo se nejprve nalije do formy a krku, zbytek baňky se vyfukuje k okrajům formy . Odtud se potom odstraní a do další formy , kde má být skleněný obal tvořen do konečného tvaru, se postupuje jako u metody Press & Blow .

Moderní stroje umožňují vyrobit až 600 lahví za minutu.

 

Tvorba nápojového skla & Žárovek

Brýle a žárovky jsou vyráběny ve stroji Westlake . Roztavené sklo se shromáždí ve vakuu a přivádí se do formy preformy nebo baňky . Baňka je tvořena tehdy, když je vzduch vháněn do formy a tlačí roztavené sklo k okraji . Poté se přenese do jiné formy, kde je tvářen do konečného tvaru . Tato forma bývá namočená vodou, která tvoří polštář páry tak, že sklo není ve skutečnosti v kontaktu s hranami formy . Krk je zakončen a natahován na požadovanou velikost a tvar . Sklo se nakonec ochladí v části stroje zvané chladicí pec, která je důležitou součástí sklářství , protože sklo může snadno prasknout , pokud to není pod kontrolou .Moderní sklářské stroje mohou vyrábět až 75.000 žárovek a 55.000 sklenice za den.

 

Tradiční foukání skla

Nápojové sklo a další předměty , jako jsou skleněné mísy a vázy, byly původně vyrobeny ručně foukáním skla do formy . Tato metoda sklářství je používána i dnes a jde o vysoce kvalifikované umění, kdy se vyrábí vysoce kvalitní a jedinečné skleněné produkty . Duté vyfukování skla - železná trubka se ponoří do roztaveného skla, otáčí se s ní a " shromažďuje " se sklo . Toto je pak vráceno na kovovou desku pro vytvoření předlisku . Zde je dále manipulován ohřev a foukání tak , že tvoří hrubý tvar formy . Tento se pak převede za mokra s vodou  do konečné formy. Voda tvoří parní polštář a sklo jakoby není v tuhé formě . Řemeslník fouká vzduch do trubky pro vyfouknutí skleněné baňky do tvaru neustálým otáčením trubky , aby se zabránilo skvrnám na skle od tváření .

 


Historie sklářské výroby ve Vrbně pod Pradědem


Ve Vrbně pod Pradědem, v jedné z jeho částí Mnichově, původně stál jen jeden hamr, u kterého se postupně usídlili horníci a hutníci. Kolem roku 1570 koupil Biskup Kašpar von Lugau hamr včetně sídliště a zvětšil jej novými stavbami. Jeden z jeho následníků Andreas Jerin zřídil další hamry a sklářskou huť. Kolem říčky Černé Opavy se táhly holé louky až k Vrbnu pod Pradědem (Würbenthal). Tyto louky se krátkou dobu nazývaly také sklářské louky (Glasswiese). Je velmi pravděpodobné, že na nich skláři těžili písek nebo křemenný kámen, který drtili pro potřeby sklárny ve Vrbně pod Pradědem, která byla roku 1664 prodána a později v r. 1741 zcela zanikla 

Závod skláren ve Vrbně pod Pradědem byl založen r. 1862 jako sklářská huť pod názvem Altvaterhütte  Adolfem Richterem na místě bývalé továrny na výrobu kyseliny sírové. Zprvu se vyrábělo tradiční užitné sklo, následně se výroba rozšiřovala až k výrobě dekorativního, broušeného a malovaného skla. Po válce proběhlo znárodnění a roku 1960 podnik dostal název Moravské sklárny Květná, s podnikovým ředitelstvím ve Květné a se závody 01 Květná, 02 Karolinka a 03 Vrbno pod Pradědem.

Po roce 1989 se řada provozoven skláren státního podniku osamostatnila a zprivatizovala.

V r.1997 sklárna ve Vrbně pod Pradědem přešla pod sklářskou skupinu Bohemia Crystalex Trading. Nová společnost Bohemia Crystalex Trading (BCT) zajišťovala vývoz na zahraniční trhy a měla čtyři závody: Hostomice nad Bílinou s nejkvalitnější produkcí, Nový Bor, Karolinka na Vsetínsku a Vrbno pod Pradědem. Karolinka i Vrbno byly postaveny v 19. století, kdy došlo k největšímu rozvoji výroby skla. V roce 2008 firma, patřící do sklářské skupiny BCT a mající obrat 1,5 miliardy Kč, zkrachovala. Dne 20. ledna 2009 soud na firmu vyhlásil insolvenční řízení. Všech 1800 zaměstnanců (z toho 1200 v Novém Boru) dostalo výpověď, výroba se ve všech sklárenských závodech zastavila. Dne 26. srpna 2009 firmu koupila za 362,7 milionů Kč sklářská skupina CBC  Invest s ruským kapitálem, kterou zastupuje podnikatel ze Světlé nad Sázavou Jiří Hudera. Po roce, v lednu 2010, společnost závody v Novém Boru a Karolince na výrobu užitkového skla postupně obnovila. Kvůli tradici se vrátila k názvu Bohemia CZ. V roce 2010 vykázala mnohamilionový zisk, vrátila se na zahraniční trhy. Ke konci roku 2010 zaměstnaly sklárny v Novém Boru 500 lidí a 170 v Karolince. Novoborská sklárna vyváží své sklářské produkty do 60 zemí ve světě a je nyní největším výrobcem nápojového skla v České republice. Většina produkce má ochrannou známku Bohemia Crystal, převzatou od někdejšího Skloexportu. Podílí se na organizaci sklářských sympozií IGS (International Glass Sympozium), konaných každé tři roky počínaje rokem 1992. V roce 2013 byla vybudována nová sklářská pec se třemi výrobními linkami na větší kusy skla. Objem výroby se dostal na úroveň roku 2008 (před krachem), počet pracovníků stoupl na 646. V roce 2013 měl podnik tržby 870 mil. Kč, pro rok 2014 je odhad tržeb 1 miliarda Kč při stabilizovaném počtu 650 kmenových a 130 agenturních pracovníků. Až polovinu tržeb dnes ve sklářství zajišťuje velkovýroba plochého skla určeného především pro automobilový průmysl a stavebnictví.

 Samostatně byla na prodej v r.2009 vedle hlavního balíku například ruční výroba ve Vrbně pod Pradědem nebo stoprocentní podíl v dceřiné firmě Bohemia Crystal Handelschaft. O jejich nových vlastnících zatím informace nejsou.

Ve Vrbně pod Pradědem byl provoz ve sklárně ukončen.

Vznikly nové, soukromé sklárny:

 Sklárna Mates - Radek Kostka – Mnichov 367

Specializuje se na výrobu a prodej tzv. „lesního skla“.

 Sklárna Jakub – Petr Slavkovský & Lída Slavkovská - Mnichov 278

Výroba replik historického skla.

 Sklárna TOMI – Roman Míček – Zlatohorská 253

Specializují se na ruční výrobu a prodej replik historického skla.

 

 

 

 

 

Vytvořeno pomocí Tvujeshop.cz
Vlastní eshop snadno a rychle