České sklo - www.ceske-sklo.com
Historické i současné

REKLAMAČNÍ PROTOKOL


Firma/jméno a adresa kupujícího:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

IČ:

DIČ:

Poznámky:


Zpáteční adresa pro zaslání zboží :

Reklamované zboží:

Datum nákupu: (Datum vystavení faktury)

Číslo faktury:


Podrobný popis závady: *

*) Co nejpodrobněji specifikujte závadu. Podstatně tak ulehčíte i zkrátíte celý proces vyřízení reklamace.

Návrh způsobu řešení :


Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek:


1. Zboží bude předáno prodávajícímu k reklamačnímu řízení kompletní v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě (kupující zodpovídá za tento obal), na náklady kupujícího.

2. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno kupujícím. Pokusy kupujícího o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!

3. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch kupujícího v co nejkratším termínu, a nejpozději do 30 dnů od přijetí bude zboží odesláno kupujícímu. Pokud kupující předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si prodávající právo prodloužit tuto dobu.

Podepsáním tohoto reklamačního protokolu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

Datum: __________________                                                          Podpis kupujícího: ___________________________

Prodávající:

Tomáš Marek

Střelniční 520

793 26 Vrbno pod Pradědem

IČ: 66936641

Reklamované zboží zašlete na adresu: Tomáš Marek, Střelniční 520, 793 26 Vrbno pod Pradědem, spolu s kopií prodejního dokladu.

Datum přijetí reklamace:

Reklamaci vyřizuje:

Vyjádření k reklamaci:

Datum: __________________                                                           Podpis prodávajícího: ______________________________

Vytvořeno pomocí Tvujeshop.cz
Vlastní eshop snadno a rychle