České sklo - www.ceske-sklo.com
Historické i současné

Výroba současného českého skla

Technologie výroby skla

 Při výrobě skla se uplatňují čtyři dílčí technologické procesy: 

- příprava vsázky (tj. sklářského kmene a přísad) a její dávkování. Upravené, pomleté a vysušené suroviny se mísí a homogenizují v požadovaném poměru v mísících zařízeních. Míšení je dnes prováděno nejčastěji strojně pomocí uzavřených mísidel tak, aby bylo zabráněno prášení surovin. 

- tavení skla se provádí ve sklářských tavících pecích, nejčastěji pánvových nebo vanových. Tavící proces se rozděluje na tři hlavní fáze: vlastní tavení, čeření a homogenizace a chlazení (sejití skloviny) pro tvarování. Při tavicím procesu se dosahuje nejčastěji teplot v rozmezí 1400 - 1600 oC. Palivem je nejčastěji generátorový nebo zemní plyn. 

- tvarování skla. Při tvarování se využívá viskózní deformace a silné závislosti viskozity skloviny na teplotě. Během tvarování nesmí dojít ke krystalizaci skloviny. Tvarování se provádí od ručních až po plně automatizované procesy, a to foukáním (tvaruje se pomocí sklářské píšťaly. Tímto způsobem se vyrábí zejména umělecké a dekorativního skla, ale také skla technické a užitkové (stolní) ), tažením, válcováním, litím nebo lisováním. 

- chlazení skla se provádí ve speciálních chladících pecích, zpravidla v teplotním intervalu 700 - 400 oC. Jedná se o řízené chlazení, kterým se z výrobku odstraní nebo se zabrání vzniku vnitřního pnutí. Chlazením se může i podstatně zvýšit pevnost skla. Po ochlazení se může sklo povrchově upravovat - brousit, leštit, pískovat, leptat.     

tabulka sklotvorných surovin

Směřování českého sklářského průmyslu

bude značně záviset na ochotě vlastníků sklářských firem investovat do výroby, nových technologií, vzdělání zaměstnanců a výzkumu. Tradice je zajímavým argumentem, ale sama o sobě konkurenční výhodu nepřináší.

Česká republika má velice dobře zvládnutý vzdělávací systém ve sklářském odvětví. Od středních škol, přes vyšší odborné až po vysoké školy a univerzity. Tento systém je závislý na poptávce z průmyslu, která je v současné době vysoká. Problémem je však přesvědčit mladé lidi o smysluplnosti skla. Sklářský průmysl je v tomto velmi málo aktivní a nepružný. Povědomí o sklářském průmyslu se nezmění samo, ale je nutné přinášet dobré zprávy. Vedle projektů FEVE, do kterých se zapojují i sklárny v České republice, jsou důležité projekty na podporu vzdělání i v oblasti sklářské výroby. Příkladem může být projekt TE-ERA, kde kromě kurzů jsou pořádány i výstavy. Zajímavé je, že poslední výstava nazvaná Sklo (ne)tradičně se setkala s pozitivním zájmem veřejnosti o sklářskou výrobu, ale poukázala na velmi zkreslené představy o sklářském průmyslu a jeho výrobcích. Sklo je často laiky spojováno pouze s ruční výrobou užitkového skla.

To, co český sklářský průmysl potřebuje, jsou také vědeckovýzkumné kapacity. Vedle státní podpory výzkumu je nutné do České republiky přilákat zahraniční kapitál ochotný do výzkumu a pokročilých technologií investovat. Pokud se české sklárny stanou jen výrobní odnoží nadnárodních firem, bez využití vědeckovýzkumného potenciálu, Česká republika o výzkum v této oblasti přijde.

Užitkové sklo, ale i bižuterie, jsou velmi závislé na očekávání spotřebitelů. Jedná se tak v obou případech o jiné trhy než u obalového, technického a plochého skla, což vyžaduje jiný marketingový přístup a orientaci na konečného zákazníka. Vedle levných výrobků z východu se prosazuje i kvalitní design, vyráběný velmi sofistikovanou technologií za přijatelnou cenu ve středně velkých a velkých firmách. Tento přístup vyžaduje nutné investice do designu výrobků a modernizace výroby, inovace, vývoj a vynikající marketing. Budou se dále rozvíjet technologie, jako tažení dýnka skleniček z jedné dávky skla, výroba složitějších a náročnějších tvarů a nové způsoby zdobení. Jak se ukazuje, orientace na malé, designově zajímavé série se bude i nadále vyplácet malým až středním firmám. Poptávka po originálním a kvalitním skle se bude zvyšovat s ekonomickým růstem střední třídy.

V případě malých skláren je cestou k zákazníkovi otevření dveří a ukázka tradiční výroby přímo před očima návštěvníků, spojená s prodejem vlastních výrobků a případně zahrnutí dalších služeb zaměřených na turistický průmysl. Stranou úspěchu nezůstane ani orientace na uměleckou a designově velmi hodnotnou produkci bez skladů přímo na zakázku. Podmínkou je však zvučné jméno a vysoká kvalita.

Díky bruselská legislativě, která omezuje obsah olova v křišťálu, budou trendem i nadále bezolovnatá skla. Většina větších výrobců užitkového skla má již svá vlastní skla vhodná pro mytí v myčkách na nádobí. Podobné přibližování k potřebám zákazníka bude i nadále konkurenční výhodou.

Vytvořeno pomocí Tvujeshop.cz
Vlastní eshop snadno a rychle