Reklamační protokol

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Firma/jméno a adresa kupujícího:
IČ: DIČ: Poznámky: Zpáteční adresa pro zaslání zboží: (Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)


Kontaktní osoba: Telefon: E-mail:

Reklamované zboží: Datum nákupu:(Datum vystavení faktury) Číslo faktury:
Podrobný popis závady: **) Co nejpodrobněji specifikujte závadu. Podstatně tak ulehčíte i zkrátíte celý proces vyřízení reklamace. Návrh způsobu řešení reklamace:
Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek: 1. Zboží bude předáno prodávajícímu k reklamačnímu řízení kompletní v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě (kupující zodpovídá za tento obal), na náklady kupujícího. 2. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno kupujícím. Pokusy kupujícího o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci! 3. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch kupujícího v co nejkratším termínu, a nejpozději do 30 dnů od přijetí bude zboží odesláno kupujícímu. Pokud kupující předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si prodávající právo prodloužit tuto dobu. Podepsáním tohoto reklamačního protokolu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

Datum: __________________ Podpis kupujícího: ___________________________
Prodávající: Tomáš Marek
Střelniční 520
793 26 Vrbno pod Pradědem
IČ: 66936641

Reklamované zboží zašlete na adresu: Tomáš Marek, Střelniční 520, 793 26 Vrbno pod Pradědem, spolu s kopií prodejního dokladu.
Datum přijetí reklamace:

Reklamaci vyřizuje:

Vyjádření k reklamaci:


Datum: __________________ Podpis prodávajícího: ______________________________